Polityka prywatności

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwanego dalej RODO, informujemy, iż : 

1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego jest Daglezja na Zielonej Centrum Ogrodnicze Artur Maj, mieszczące się przy ul. Zielonej 39, 08-500 Ryki.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w  szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub zgłaszania sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.

3. Kupujący składając zamówienie, świadomie zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnych do realizacji zamówienia, są to: 

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- adres do doręczenia przesyłki ( jeśli jest inny niż zamieszkania )

- numer identyfikacji podatkowej ( NIP )

- adres poczty elektronicznej ( e-mail )

- numer telefonu.

  Powyższe dane nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 

4. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997        roku oraz z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002. 

5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem złożenia zamówienia w sklepie,              natomiast ich niepodanie skutkuje w konsekwencji brakiem możliwości zamówienia produktów w sklepie. 

6. Kupujący w każdej  chwili ma: prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do sprostowania danych czyli poprawienia i aktualizacji, prawo do bycia zapomnianym czyli usunięcia swoich danych osobowych, które przetwarzane są bez uzasadnionych                podstaw prawnych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W tym celu Kupujący może skontaktować się z                    Administratorem: 

- e-mail: biuro@daglezjaryki.pl

- pocztą tradycyjną: ul. Zielona 39, 08-500 Ryki

7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do chwili, aż cofnie swoją zgodę na takie przetwarzanie. W innym przypadku dane Klienta będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, a jedynie w uzasadnionych przypadkach przez dłuższy okres          (minimalny dla realizacji odpowiednich celów ), jednak zawsze przy zachowaniu pełnej zgodności procesu przetwarzania danych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa ( np w celach reklamacyjnych ). 

8. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu. Nie sprzedajemy, ani nie  udostępniamy osobom trzecim żadnych danych osobowych Klientów naszego sklepu internetowego. Zapewniamy, że dane osobowe  są przechowywane z                    zachowaniem wszelkiej staranności i dbałości o ich bezpieczeństwo. 

9. Administrator w celu realizacji prawidłowego wykonania zamówienia udostępnia dane osobowe firmie kurierskiej i operatorowi płatności. Może też udostępnić dane osobowe właściwym organom władzy publicznej jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy              prawa. 

10. Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. 

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO ).

Polityka cookies 

Na stronie internetowej wykorzystane są pliki cookies, które są automatycznie gromadzone w przeglądarce internetowej. Możecie Państwo wyłączyć gromadzenie danych cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, netbooku). Jeżeli nie wyrażasz zgody na gromadzenie ciasteczek, zmień proszę ustawienia swojej przeglądarki.


Czym są cookies?

Pliki cookies ( tzw. " ciasteczka " ) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Daglezja na Zielonej z siedzibą w Rykach.

Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania cookies jest akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były zapisywane na dysku twojego komputera, możesz je zablokować, zmieniając swoje ustawienia przeglądarki internetowej. 

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę cookies oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

Zastosowanie cookies: 

- dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych ; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb 

- tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.